Temel Şirket Değerlerimiz

Katılımcı yönetim: Tüm çalışanlarımızın kendi işleriyle ilgili karar süreçlerinde yer almasını ifade eder.

Umutla ilerlemek: Şirketimizde çalışmak, tutkuyla ve planlı bir şekilde hedeflere ulaşmayı ifade eder.

Zarafet: Şirketimizde insana değer verme ve fikirleri dinlemeyi ifade eder.

Eylemlerde adalet: Şirketimizde, objektif kriterlere dayalı adil olmayı ifade eder.

Yüksek sadakat: Şirketin tüm paydaşlarının birbirine olan sadakatini ifade eder.