Paslanmaz Malzeme Standartları Nelerdir?

Paslanmaz çelik ürünler, birçok kişi tarafından paslanmaz malzeme olarak adlandırılır. Paslanmaz malzeme ifadesi içinde, paslanmaz boru veya paslanmaz fittings olabileceği gibi paslanmaz redüksiyon veya paslanmaz flanş da bulunabilir. Paslanmaz malzemeler üretilirken farklı uluslararası standartlar kullanılır. Paslanmaz çelik kullanılarak tasarlanan her bir ürün için, özel standartlar kullanılır. İşte, belli başlı paslanmaz malzeme standartları …

Paslanmaz Borular Üretilirken Hangi Standartlar Kullanılır?

Paslanmaz borular üretilirken genellikle iki tane standart kullanılır. Paslanmaz borularda kullanılan standartlardan biri et kalınlığını ifade ederken, diğeri borunun çapını belirtir.

Paslanmaz borunun dış çapının ne olduğunu ifade etmek için, Nominal Diameter (DN) standardı kullanılır. Paslanmaz borunun dış çapı, DN standardına göre tasarlanır. Paslanmaz boruların et kalınlığı da oldukça önemlidir. Paslanmaz boruların et kalınlığı, Schedule (SCH) normu ile ifade edilir. Schedule normu, farklı Nominal Diameter kalınlıkları ifade eder. SCH ölçüleri SCH20, 50,90 gibi ölçülerle sürer. SCH ölçüsü ile DN ölçüsü arasında, paralel bir bağlantı vardır. Şöyle ki; DN25 ölçülü boruda SCH10 et kalınlığını belirtir. DN80 boru ise SCH10 et kalınlığını gösterir.

Paslanmaz Fittingsler Üretilirken Hangi Standartlar Kullanılır?

Paslanmaz fittingsler de farklı türde standartlar kullanılarak üretilir. BSPT ve BSP standartları olarak adlandırılan bu standartlar, bir çeşit diş standardıdır. BSP iç dişli paslanmaz fittingsler üretilirken kullanılır.  BSPT standardı ise dış dişli paslanmaz fittingslerin tasarımında kullanılan standarttır. BSP ile BSPT standartlarının arasındaki fark diş açısıdır. BSP standardında diş düzdür ancak BSPT standardında ise konik bir derece sayesinde diş kilitlenir.

Paslanmaz Fittingslerde Diş Tipini Belirleyen NPT Standardı

BSPT ve BSP diş standartlarının yanı sıra, diş tipini belirlemek için NPT standardı kullanılır. NPT standardı, Amerikan standardı olarak da bilinir. NPT standardına göre üretilen paslanmaz fittingslerde bulunan 60° lik diş açısı, fittingsin daha iyi kilitlenmesini sağlar. Dolayısıyla, NPT standardı yüksek basınçlı ortamlarda kullanılır.

Paslanmaz Flanşlar Üretilirken Kullanılan Standartlar Nelerdir?

Paslanmaz flanşlar için de belirli standartlar kullanılır. Bunlar basınçları belirlemek üzere kullanılan standartlardır. DIN-PN ve ANSI-Libre standartları olarak adlandırılır. ANSI-Libre standardı, basınç sınıfını belirlemek üzere kullanılır. ANSI-Libre standardında ürünler 150,300,3000 gibi standart numaraları ile basınç sınıflarını içine alır.  Örneğin, 3000lb olarak ifade edilen paslanmaz fittings 3000psi basınca dayanabilir.

DIN-PN standardında ise DIN Alman standardını simgeler. Pressure Nominal (PN) ise nominal dayanma basıncını gösterir. PN standardına göre üretilen flanşlarda, basınç dayanıklılığı PN6, 10, 16, 25, 40, 65 gibi standartlarla ifade edilir. Flanşların üretildiği PN standart sayıları, flanşların dayanabileceği en yüksek basınç miktarını gösterir. PN standartlarda basınç miktarı, bar cinsiyle ifade edilir. DIN-PN ve ANSI-Libre standartlarından farklı olarak, jıs ve bs10 gibi standartlar da bulunur ancak fazla kullanılmazlar.

Paslanmaz Fittingsler
Paslanmaz Boru