Paslanmaz Çelik Ve Sağlık Sektörü

Paslanmaz çelik, kullanım alanı çok geniş olan bir alaşımdır. Özellikle oksitlenmeye diğer bir tanımıyla paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık göstermesi nedeniyle, diğer metal veya alaşımlara kıyasla çok daha hijyeniktir. Üstelik kolaylıkla steril edilme imkânı sunmaktadır. Paslanmaz çelikten üretilen malzemelerin üzerinde mikrop ve bakteri oluşumu çok düşük düzeydedir. Diğer yandan, sağlık sektöründe kullanılan cihaz ve araçların maliyetinin yüksek olması; paslanmaz çeliğin ise uzun ömürlü, dayanıklı ve tamamen geri dönüştürülebilir olması, onu sağlık sektörü için tercih sebebi hâline getirmektedir. Paslanmaz çelik ayrıca, insana ve gıdaya temas etmesi durumunda, insan sağlığına zarar verici bir reaksiyona neden olmamaktadır. Tüm bu sebepler, paslanmaz çeliğin hastaneden laboratuvarlara, ameliyathane gereçlerinden sağlık cihazlarına kadar, neden sağlık sektöründe çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu bize açıklamaktadır.

Ameliyathanelerde Paslanmaz Çelik Kullanımı

Ameliyathanelerde kullanılan malzemeler, insanların iç organlarına temas eden ve dolayısıyla yüksek steril şartlarını sağlaması gereken gereçlerdir. İnsanların ağızlarına veya iç organlarına temas eden ameliyathane malzemelerin üretiminde kullanılan metallerin, insan organizmasına zarar vermeyecek bir formda olması gerekir. Bu nedenle ameliyathanelerde paslanmaz çelikten üretilen alet arabaları, mayo masalar, serum askısı, cerrahi tabure, basamak, cerrahi sehpalı küvet, hijyen dolabı, malzeme dolapları ve terlik rafları tercih edilmektedir.

Hastane Laboratuvarlarında Paslanmaz Çelik Malzemeler

Hastane laboratuvarlarında yapılan çalışmalar ürün geliştirme ve kalite kontrol gibi çeşitli amaçlar taşımaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve bilime olan ilginin artması, hastane laboratuvarlarının farklı ihtiyaç ve niteliklere cevap vermesini de gerekli kılmıştır. Üzerinde çalışılan numunelerin yanılmaya yer bırakmayacak şekilde en doğru şekilde analizinin yapılabilmesi, kaliteli bir analiz ortaya konulabilmesi, hastane laboratuvarlarının tasarımıyla yakından ilgilidir. Özellikle laboratuvar tezgâhlarının, kullanım amacı doğrultusunda hem fiziksel olarak hem de kimyasallara karşı dayanıklı olması gerekir. Diğer yandan elektrik sistemleri, tezgâh altı dolaplar, üst dolaplar ve tezgâh taşıyıcıları hijyenik şartları sağlamalıdır. Laboratuvar tezgâhlarında yüzeyi tamamen kesintisiz, ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı ve kolay sterilize edilebilir olması nedeniyle paslanmaz çelik tercih edilmektedir. Paslanmaz çeliğin sahip olduğu çizilme mukavemeti, ısıya dayanıklılığı, darbe direnci ve kimyasallara karşı dayanıklılığı, onu hastane laboratuvarları için vazgeçilmez kılmaktadır.

Paslanmaz Çelik