Elektronik Malzemelerde Çelik Kullanımı

Elektronik malzemelerde kullanılacak metallerin dayanıklılığı, sertliği, şekillendirilebilir olması, korozyon dayanımı, genleşme kat sayısı, ısı iletim kat sayısı, direnci, elektrik dayanımı, elde edilebilirliği ve maliyeti gibi kriterler dikkate alınarak ürün tasarımı yapılır. Dayanıklılık ve yüksek korozyon direnci söz konusu olduğunda ise akıllara ilk olarak elektronik malzemelerde çelik kullanımı gelmektedir.

Mühendislerin üretim sektöründe yaygın olarak kullandığı malzemelerin başında gelen çelik, karbon ve demirin yüksek sıcaklıklarda birleştirilmesiyle elde edilir. Karbon çeliğe sertlik katar, karbon miktarı arttıkça çelik sertleşir. Bu sertlik aynı zamanda, çeliğin işlenmesini de zorlaştırmaktadır. Çeliğin işlenebilirliğini artırmak için sülfür, kurşun, fosfor gibi ek ilave maddelerin yanı sıra tavlama gibi ısıl işlem uygulamaları da yapılır. Elektronik malzemelerin kullanım alanına göre işleme yöntemleri ve alaşım tarifleri geliştirilerek çeliğin malzeme özellikleri değiştirilir.

Elektronik Malzemelerde Paslanmaz Çelik Kullanımı

Çevre şartlarına karşı dayanıklı olması ve korozyona karşı yüksek direnç göstermesi nedeniyle paslanmaz çelik, elektronik malzemelerin üretiminde öncelikli olarak tercih edilmektedir. Paslanmaz çeliklerin alaşımında %10’dan fazla krom bulunmaktadır. Üretilecek ürünün ihtiyaçlarına göre, alaşımın içine başka elementler de katılmaktadır. Örneğin, fosil yakıtlı elektrik santrallerinde nikel alaşımlı paslanmaz çelikler tercih edilmektedir. Nikel, yüksek sıcaklığa karşı çeliğin dayanıklılığını artırmaktadır. Diğer yandan, nükleer enerji tesislerinde de yüksek radyasyon tutucu özelliğinden dolayı düşük kobalt içeriğine sahip paslanmaz çelikleri kullanmaktadır.

303 paslanmaz çelik, içeriğindeki sülfür alaşımı sayesinde kolay işlenebilen bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, seri üretimli elektronik malzemelerde 303 paslanmaz çelik yaygın olarak kullanılmaktadır. Tıbbı uygulamalar için kullanılan muayene makinelerinde de paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Hijyenik olması ve kolay temizlenebilme özelliklerine sahip olması nedeniyle, paslanmaz çelik tıp alanında kullanılan elektronik malzemelerde tercih edilmektedir. Paslanmaz çelik, temas ettiği hiçbir gıdaya tat vermediği ve kolayca temizlenebildiği için elektronik mutfak araç gereçlerinde de kullanılmaktadır. Yüksek oksidasyon direncine sahip endüstriyel fırınların yapımında paslanmaz çelik tercih edilir. Güçlü bir mekanik yapıya sahip olan ve üstün mukavemet sağlayan paslanmaz çelikler ise elektrikli buhar kazanlarının yapımında karşımıza çıkmaktadır.

Elektronik malzemelerde kullanılan çelik, paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelik sahip olduğu farklı alaşım ve niteliklerle; elektronik malzemelerin ihtiyaç duyduğu hijyen, sağlık, dayanıklılık ve korozyon direncini sağlar.

elektronik malzemeler, elektronik malzemelerde çelik, elektronik malzemelerde çelik kullanımı